Privacy Statement – Combird

Combird, gevestigd aan Schieland 18, 1948 RM, Beverwijk,

is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens die wij verwerken

Combird verwerkt je gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Combird ontwikkelt innovatieve oplossingen die realtime communicatie via vaste & mobiele telefonie, video, data en chat mogelijk maakt. Dit zorgt ervoor dat u altijd en overal bereikbaar bent, flexibel kunt communiceren en altijd kan zien wat de beste contactmogelijkheid is. Combird heeft geen inzicht in de gegevens die worden besproken bij gebruik van de producten van Combird.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Combird verwerkt gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om te bepalen of het gesprek of de datasessie binnen of buiten Nederland plaatsvindt

Combird verwerkt ook gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we gegevens bewaren

Combird bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van gegevens:

 • Personeelsgegevens, maximaal 5 jaar na uitdiensttreding, dit is de wettelijke bewaartermijn.
 • Bedrijf gerelateerde gegevens (incl. contactpersonen), maximaal 10 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.
 • E-mailadressen verstrekt voor marketing doeleinden, onbeperkt tot moment van uitschrijven.
 • Data op de servers van Combird zal in overleg met de klant worden verwijderd na het beëindigen van de dienstverlening of de daartoe wettelijke termijn is verstreken.

Delen van gegevens met derden

Combird verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Combird blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gegevens kunnen worden gedeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Combird gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Combird maakt tevens gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen binnen de kaders waar wij wettelijk aan moeten voldoen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Combird en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, indien hier voor wordt gekozen betekend dat wij onze dienstverlening niet meer op een juiste manier kunnen doen waarbij de contractuele verplichtingen in stand blijven. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je gegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw gegevens sturen naar info@combird.nl met in het onderwerk “Privacy”.

Nadat we jouw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Wij zullen jou dan om gegevens vragen om jouw identiteit te verifiëren.

Hoe wij gegevens beveiligen

Combird neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Beveiliging hiervan is vastgelegd in de ISO27001.

Laatste update van deze verklaring: 23-5-2018

Neem contact met ons op

Vul bij vragen onderstaand contactformulier in en wij nemen spoedig contact met je op.

Not readable? Change text. captcha txt